Naturupplevelser – året om

Den anrika Hälsingegården Ystegårn från 1700-talet bjuder in till en historisk upplevelse och en inblick i hur livet tedde sig svunna tider. Här samsas gamla hantverkstraditioner med museum och allmogeföremål från tre sekel.

Ystegårn är en av få så kallade fyrbyggda hälsingegårdar som finns kvar. Gården byggdes på 1700-talet och den första kända ägaren hette Erik Jansson. Den byggnadsminnesförklarades år 1999 och tillhör en av de tio fyrbyggda gårdarna i Hälsingland. Gården består av fyra långsmala hus byggda i en fyrkant med en innesluten gårdsplan. Detta var tidigare ett typiskt sätt att bygga hälsingegårdar, men i slutet av 1800-talet infördes ett laga skifte.

På vintrarna har vi fantastiska skidspår alldeles runt knuten

Då skulle gårdarna i Sverige ligga närmare marken de tillhörde. De flyttades och byggdes upp på andra sätt. Det blev även mode att gårdarna i Hälsingland skulle se ut som herrgårdar, trots att någon adel inte fanns. Hälsingebönderna blev förmögna tack vare sin skog och det satte sin prägel på byggnaderna.

Den anrika Hälsingegården Ystegårn från 1700-talet bjuder in till en historisk upplevelse och en inblick i hur livet tedde sig svunna tider. Här samsas gamla hantverkstraditioner med museum och allmogeföremål från tre sekel.

Ystegårn är en av få så kallade fyrbyggda hälsingegårdar som finns kvar. Gården byggdes på 1700-talet och den första kända ägaren hette Erik Jansson. Den byggnadsminnesförklarades år 1999 och tillhör en av de tio fyrbyggda gårdarna i Hälsingland. Gården består av fyra långsmala hus byggda i en fyrkant med en innesluten gårdsplan. Detta var tidigare ett typiskt sätt att bygga hälsingegårdar, men i slutet av 1800-talet infördes ett laga skifte. Då skulle gårdarna i Sverige ligga närmare marken de tillhörde. De flyttades och byggdes upp på andra sätt. Det blev även mode att gårdarna i Hälsingland skulle se ut som herrgårdar, trots att någon adel inte fanns. Hälsingebönderna blev förmögna tack vare sin skog och det satte sin prägel på byggnaderna.

Se gärna vår guide till Forsa och närområdet nedan!